Національний вид спорту – хортинг є ефективним засобом розвитку людини. Він має великий арсенал тренувальних вправ, який дозволяє ефективно впливати на всі фізіологічні системи організму з метою їх оздоровлення та зміцнення. Методика підготовки в хортингу базується на останніх фундаментальних та прикладних наукових досягненнях. В Харківській обласній федерації хортингу всі тренери та інструктори мають вищу спеціальну освіту, що дозволяє побудувати струнку педагогічну систему. Президент Харківської обласної федерації хортингу, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання та спорту Харківського національного університету радіоелектроніки, заслужений тренер України Литвиненко Андрій Миколайович сформував дружну команду кваліфікованих фахівців яка здатна ставити високі цілі та вирішувати великі завдання підготовки спортсменів найвищої кваліфікації.

Віце-президент Харківської обласної федерації хортингу, заслужений майстер спорту України, кандидат технічних наук, доцент Харківського національного університету радіоелектроніки Юлія Дорофеева прагне за мету створити гарні умови для регулярних занять хортингом широким верстам населення Харківської області.

Суспільними зусиллями справжніх українських патріотів, ентузіастів, фахівців найвищого кваліфікаційного рівня, в Харківській області створена ефективна система спортивної підготовки, оздоровлення та духовного вдосконалення молоді на основі славетної, традиційної української бойової культури.