Литвиненко Андрій Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, працює в Харківському національному університету радіоелектроніки на посаді доцента кафедри фізичного виховання та спорту.

Андрій Миколайович є висококваліфікованим фахівцем, працелюбним, ініціативним працівником, цілеспрямованим науковцем, організатором фізичного виховання та спорту здатним вирішувати поставлені перед ним задачі високої складності. Литвиненко Андрій Миколайович знає та виконує свої функціональні обов’язки на високому управлінському, науковому та методичному рівні, забезпечує належне проведення навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної роботи, здійснює ефективну підготовку спортсменів вищого кваліфікаційного рівня, членів збірних команд України з різних видів спортивних єдиноборств, веде активне міжнародне співробітництво та міжуніверситетську взаємодію.

Литвиненко Андрій Миколайович є заслуженим тренером України, суддею національної категорії. Він підготував 27 чемпіонів та призерів чемпіонатів світу і Європи, двох заслужених майстрів спорту України, чотири майстра спорту України міжнародного класу, 18 майстрів спорту України. У 2019-2020 н. р. за безпосередньої участі Литвиненка А.М. на кафедрі ФВС підготовлено п’ять чемпіонів України, одного майстра спорту України та вісім кандидатів у майстри спорту України. Їм розроблено навчальний посібник та актуальні методичні матеріали для організації навчального процесу.

Литвиненко Андрій Миколайович активно займається науковою роботою, проводить фундаментальні дослідження підготовки спортсменів у професійному та Олімпійському спорті, працює над докторської дисертацією. Має більш 80 наукових публікацій, у 2019-2020 н. р. опубліковано 6 наукових статей в наукових журналах які індексуються в міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus, 1 монографію та 1 навчальний посібник, а також біля 10-ти публікацій у рейтингових наукових виданнях. Активно приймає участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Результати наукових досліджень впроваджує в систему спортивної підготовки збірних команд та організацію навчального процесу зі студентами. 

Є членом Президії Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація хортингу», президентом громадської організації «Харківська обласна федерація хортингу».

Литвиненко А.М. є засновником авторської школи спортивних єдиноборств, в якій студенти проходять шлях розвитку від початківців до спортсменів вищого кваліфікаційного рівня, наставником молодих співробітників ХНУРЕ, і є прикладом у поведінці та виконанні службових обов’язків. Користується повагою та авторитетом серед колег по роботі та студентів.